W marcu poparcie dla rządu wyraża 40 proc. badanych, o 5 pkt. proc. więcej niż w lutym; 25 proc. określa siebie jako przeciwników obecnego gabinetu, to spadek o 4 pkt. proc – wynika z sondażu CBOS.

0
149
Warszawa, 19.03.2019. Premier Mateusz Morawiecki (C) przed posiedzeniem rz¹du, 19 bm. w Warszawie. Na posiedzeniu, rz¹d zajmie siê m.in. projektem zak³adaj¹cym, ¿e od maja 2019 r. to gminy, a nie szef MSWiA, bêd¹ udostêpnia³y dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

W marcu poparcie dla rządu wyraża 40 proc. badanych, o 5 pkt. proc. więcej niż w lutym; 25 proc. określa siebie jako przeciwników obecnego gabinetu, to spadek o 4 pkt. proc – wynika z sondażu CBOS.

W marcowym badaniu CBOS 40 proc. ankietowanych określiło siebie jako zwolenników obecnego rządu; to wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu z lutego. Jako przeciwników rządu zdefiniowało się 25 proc. badanych, co oznacza spadek o 4 pkt. proc. Obojętność zadeklarowało 29 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.).

Zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki wyraziło w marcu 49 proc. pytanych przez CBOS Polaków, to wzrost o 3 pkt. proc. Przeciwnie zdanie o Morawieckim wyraziło 33 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż w lutym. 18 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć, czy są zadowoleni, że Morawiecki jest prezesem Rady Ministrów.

Dobrze wyniki działalności rządu Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy ocenia 55 proc. badanych (wzrost o 5 pkt. proc.). Złą recenzję wystawiło rządowi 30 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.). Zdania w tej sprawie nie miało 15 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.).

CBOS zapytał również Polaków, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. “Tak” odpowiedziało 52 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt. proc.), a “nie” – 37 proc. badanych (o 4 pkt. proc. mniej niż w lutym). Odpowiedzi na pytanie nie było w stanie udzielić 11 proc. pytanych (spadek o 2 pkt. proc.).

W komentarzu CBOS zauważył, że w pierwszej połowie marca, czyli dwa tygodnie po konwencji PiS, na której ogłoszona została tzw. “nowa piątka” PiS – w porównaniu z trzema poprzednimi miesiącami znacząco poprawił się stosunek Polaków do urzędującego gabinetu.(PAP)

kos/ par/

Dodaj komentarz