CBOS: 44 proc. zwolenników rządu, 29 proc. przeciwników

0
492
Warszawa, 10.09.2019. Premier Mateusz Morawiecki (C) przed posiedzeniem rządu, 10 bm. w Warszawie. Rada ministrów zajmie się dziś projektem rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Inwestycje w zwiększenie retencji wody w Polsce, powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej i docieplenie budynków z wielkiej płyty będą kolejnymi tematami obrad. (kf) PAP/Radek Pietruszka

We wrześniu wzrósł – w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca – o 2 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, liczba deklarujących się jako jego przeciwnicy również wzrosła o 2 pkt. proc., a odsetek obojętnych zmalał o 4 punkty proc. Odsetek odpowiadających na to pytanie “trudno powiedzieć” pozostał bez zmian – 4 proc.

Dobrze efekty pracy rządu ocenia 53 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania), 32 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) źle ocenia działalność rządu, a 15 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć” (spadek o 1 pkt. proc.).

CBOS zapytał również respondentów o ocenę polityki gospodarczej rządu. We wrześniu 52 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.) oceniło, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 37 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.); 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie (bez zmian).

Zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło we wrześniu 50 proc. ankietowanych przez CBOS, – o 1 pkt proc. więcej niż w sierpniu. 33 proc. jest z tego niezadowolonych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ma zdania w tej kwestii 17 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.). (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ mok/