Cz. Bielecki, W. Kućma i W. Siemaszko odznaczeni Orderami Orła Białego

0
125
Warszawa, 03.05.2019. Prezydent Andrzej Duda (L) i odznaczony Orderem Orła Białego, żołnierz AK, badacz tragedii polskiej ludności na Wołyniu w czasie II wojny światowej Władysław Siemaszko (C) podczas uroczystości, 3 bm. na Zamku Królewskim w Warszawie, w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (mr) PAP/Rafał Guz

Czesław Bielecki, architekt, publicysta i polityk, działacz opozycji w PRL, założyciel i szef Wydawnictwa CDN, poseł na Sejm III kadencji, został odznaczony za zasługi w krzewieniu ideałów wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka w PRL, za działalność publiczną i państwową.

Rzeźbiarz, medalier, rysownik i twórca Pomnika Powstania Warszawskiego i Pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej Wincenty Kućma został uhonorowany w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz popularyzowanie historii polskiego czynu niepodległościowego.

Żołnierz Armii Krajowej, ps. Wir, prawnik, działacz kresowy i jeden z najbardziej zasłużonych badaczy i dokumentalistów tragedii polskiej ludności na Wołyniu w okresie II wojny światowej Władysław Siemaszko został uhonorowany za zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy historycznej oraz za działalność na rzecz środowisk kombatanckich. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Marceli Sommer

kos/ msom/ par/

Dodaj komentarz