Duda:odpowiedzialni za łamanie prawa międzynarodowego muszą ponieść konsekwencje

0
396
Nowy Jork, USA, 24.09.2019. Prezydent RP Andrzej Duda przemawia na debacie generalnej na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w nocy z 24 na 25 bm. Prezydent Duda kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. (rp) PAP/Radek Pietruszka

Prezydent zaznaczył, że w tym roku Polska kończy dwuletnie niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak mówił, podkreśliło ono rolę Polski, która “jako członek-założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, czuje się integralną częścią wielkiego międzynarodowego systemu współpracy narodów i państw”. Dodał, że spoiwem tego systemu są przede wszystkim wspólne wartości, cele i normy prawne.

“Ostatnie kilka lat pokazało niestety, że prawo międzynarodowe jest współcześnie nierzadko kwestionowane i dezawuowane. Podczas gdy to właśnie prawo międzynarodowe daje podstawę do urzeczywistnia takich zasad, jak suwerenna równość państw, sprawiedliwość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo” – oświadczył Andrzej Duda.

Podkreślił, że “prawo nie służy wyłącznie państwom, a całej ludzkości i każdej jednostce z osobna”. “Naruszenie jego norm musi się wiązać z konsekwencjami, a jednostki za to odpowiedzialne muszą być pociągnięte do odpowiedzialności” – oświadczył polski przywódca.

Przypomniał, że to właśnie w tym duchu, podczas ubiegłorocznej, miesięcznej prezydencji w pracach Rady Bezpieczeństwa, Polska zorganizowała debatę wysokiego szczebla poświęconą wzmacnianiu i promowaniu prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.

“Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że prawo międzynarodowe jest najsilniejszym narzędziem w rękach cywilizowanych narodów, zapewniającym długotrwały pokój. Nie ma pokoju bez prawa” – oświadczył prezydent. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska

mzk/ pś/