Pokrzywko Kancelaria Prawna / Veriv Inwestor Prawny

0
3607

W większości krajów dostęp do wymiaru sprawiedliwości wymaga dużego kapitału, ponieważ postępowanie sądowe jest kosztowne. Wiele czynników przyczynia się do kosztów postępowania sądowego: opłaty adwokackie, badania, zeznania, przesłuchania, wnioski, konferencje, wezwania, odwołania, a także wydatki związane z opłatami sądowymi, konsultacjami i dochodzeniem.

Zbyt często strony sporu, które szukają sprawiedliwości, nie są w stanie dochodzić swoich roszczeń z powodu wysokich kosztów związanych z procesami sądowymi. Wielu powodów, którzy mają przekonujący przypadek, zdecyduje się odroczyć lub ostatecznie zrezygnować z drogi sądowej. Istnieje duża nierównowaga zasobów między przeciętnymi i zamożnymi stronami sporu, powodująca utrudnienia w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i zakłócenia wyników prawnych w przypadku niedokapitalizowanych.

Veriv Spółka Akcyjna jako pierwszy wdrożyła instytucję Inwestora Prawnego, który zdaje egzamin na polskim rynku pomagając niejednokrotnie osobom szukającym sprawiedliwości. 

Dodaj komentarz