KNF: nie będzie połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem

0
42815
Warszawa, 14.11.2018. Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego, 14 bm. w Warszawie. Dotychczasowy szef KNF Marek Chrzanowski złożył oficjalny dokument dotyczący jego dymisji. (nlat) PAP/Radek Pietruszka

Z komunikatu KNF wynika, że główną przyczyną odmowy, jest niedopełnienie przez Idea Bank, obowiązku przedstawienia “kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia”. Wnioskodawcy, czyli Idea Bank i Getin Noble Bank – jak czytamy w informacji – “nie wykazali spełnienia przez Połączony Bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa”.

KNF zauważa, że “uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych”. W ocenie KNF, podważa to zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania Połączonego Banku przez nowego inwestora.

Jak czytamy w komunikacie, brak “dokapitalizowania Połączonego Banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałoby niedoborem kapitału (…), stanowiłoby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla Połączonego Banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów”.

Plan połączenia Idea Bank i Getin Noble uzgodniły i podpisały w styczniu br. Zakładał on, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej do Idea Bank. (PAP)

ewes/