Kwieciński: firmy zagraniczne wierzą w dobre perspektywy polskiej gospodarki

0
71
Warszawa, 01.07.2019. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji "Amnestia dla więźniów czwartego piętra" nt. "Nowa inicjatywa dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w programie #DostępnośćPlus", 1 bm. w siedzibie resortu w Warszawie. (mr) PAP/Jakub Kamiński

Minister wskazał, że choć przedsiębiorstwa zagraniczne stanowią ok. 14 proc. wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce (zatrudniających powyżej 9 osób), to ich nakłady inwestycyjne stanowiły ok. 40 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w 2018 roku. “To pokazuje, że firmy te mają większą skłonność do realizacji inwestycji niż nasze krajowe” – podsumował.

Wynika to – jak zaznaczył – z większych możliwości kapitałowych inwestorów zagranicznych, ale przede wszystkim z dobrych perspektyw polskiej gospodarki. Przypomniał, że tempo wzrostu naszego PKB wynoszące ok. 4,7 proc. rok do roku, jest obecnie niemal cztery razy wyższe niż w strefie euro i prawie trzy razy wyższe niż w całej Unii Europejskiej. “Tylko silne szoki zewnętrze mogłyby tę dynamikę zatrzymać” – podkreślił.

Szef MIiR zaznaczył, że już dane za pierwszy kwartał tego roku pokazały, że bodziec inwestycyjny w firmach jest bardzo silny (21,7 proc. r/r – PAP), co wynika w znaczniej mierze z konieczności uruchomienia dodatkowych mocy produkcyjnych. Wyjaśnił, że przedsiębiorcy zwiększają produkcję, ponieważ rośnie popyt wewnętrzy, o czym świadczy obserwowany od miesięcy wzrost konsumpcji. (PAP)

ewes/ amac/