Ministerstwo Finansów: NFOŚiGW zakończył 2018 r. ponad 600 mln zł na plusie

0
32723
Warszawa, 07.11.2018. Siedziba Ministerstwa Finansów, 7 bm. w Warszawie. (ls/doro) PAP/Leszek Szymański

Resort finansów poinformował w opracowaniu nt. wykonania budżetu za ubiegły rok, że przychody Narodowego Funduszu wyniosły ponad 1 mld 606 mln zł i były wyższe od zaplanowanych o ponad 98 mln zł (o 6,5 proc.), przy otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości blisko 49 mln zł, niższej o 16 mln zł (tj. o 24,7 proc.) w stosunku do planowanej.

Przychodami NFOŚiGW są głównie: wpływy z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat zastępczych i kar wynikających z Prawa energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ustawy o efektywności energetycznej.

Resort finansów wyjaśnił, że wyższe od zaplanowanych przychody wynikały przede wszystkim z wyższych od zaplanowanych wpływów z opłat zastępczych i kar wynikających z Prawa energetycznego i ustawy o OZE, a także opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z danych MF wynika, że koszty, jakie w 2018 r. poniósł Fundusz wyniosły ponad 983 mln zł i były niższe o ponad 422 mln zł (o 30,1 proc.) w stosunku do planu z ustawy budżetowej.

Ministerstwo dodało, że w 2018 roku Fundusz osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 623 mln 455 tys. i był on wyższy od planowanego w ustawie budżetowej o ponad 520 mln zł. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/