Ministerstwo Finansów: po sierpniu deficyt budżetowy wyniósł 2 mld zł

0
122
Warszawa, 27.05.2019. Ministerstwo Finansów. (soa) PAP/Tomasz Gzell

Jak podało MF w szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – sierpień 2019 r., w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r dochody wyniosły 262,8 mld zł, co stanowiło 67,8 proc., planu, wydatki wyniosły 264,8 mld zł, czyli 63,6 proc. planu, a deficyt 2,0 mld zł, to jest 6,9 proc. planu.

W okresie styczeń – sierpień 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były natomiast wyższe o ok. 16,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6 proc., o czyli ok. 7,3 mld zł. Dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc., czyli o ok. 4,8 mld zł. Dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1 proc., czyli o ok. 4,2 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie, a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 proc.

Według informacji MF, wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,0 mld zł i było wyższe o ok. 2,7 mld zł, czyli 14,8 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2018 r.(PAP)

wkr/ je/