MPiT: rząd przyjął projekt noweli ustawy Prawo własności przemysłowej

0
1061
Warszawa, 18.06.2019. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przemawia podczas briefingu prasowego nt. projektu ustawy o systemie rekompensat dla przemysłów energochłonnych i ustawy antylichwiarskiej, 18 bm. w KPRM w Warszawie. (aldg) PAP/Paweł Supernak

“Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników. To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty oraz wzory przemysłowe i znaki towarowe” – wskazuje, cytowana we wtorkowym komunikacie, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Najważniejsze zmiany, jakie zakłada przyjęty przez rząd projekt noweli, to doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania – podkreśla resort.

Projektowane przepisy, jak dodano, regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych.

Jak wyjaśnia MPiT, projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców.

Projekt zakłada, że pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych – będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.

Nowe regulacje mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/