MPiT: w Polskiej Strefie Inwestycji zainwestowano 17 mld zł

0
1466
Warszawa, 16.04.2019. Tabliczka informacyjna Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, 16 bm. (tg/dw) PAP/Tomasz Gzell

Gałczyński podkreślił, że wprowadzenie ulg inwestycyjnych na terenie całej Polski, a nie tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (0,08 proc. powierzchni kraju), przyczyniło się do zwiększenie liczby wydawanych decyzji. W sumie, od wejścia w życie rozporządzeń do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, czyli od 5 września 2018 roku, wydano ich 296, a wartość inwestycji wyniosła ok. 17 mld zł. Dodał, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku przedsiębiorcy ulokowali w Polsce ok. 11 mld zł, a do końca roku wartość ta powinna się istotnie zwiększyć.

Wiceszef departamentu wskazał, że już w grudniu 2018 r., patrząc na wartość inwestycji, połowa z nich lokowana była poza terenem dawnych SSE, a w lipcu 2019 r., było to już prawie 90 proc. “To pokazuje, jak istotne dla przedsiębiorców było uelastycznienie wyboru miejsca ulokowania przedsięwzięć biznesowych i rozszerzenia zasięgu działania ulg podatkowych” – ocenił.

Podkreślił, że jednym z pozytywów utworzenia PSI jest większa liczba przedsięwzięć polskich małych i średnich firm: ich udział w liczbie projektów zwiększył się do 55 proc. w 2019 r. “Jeżeli chodzi o polskie inwestycje to MŚP dominują pod względem liczby uruchomionych przedsięwzięć” – wskazał. Dodał, że liczba miejsc pracy wzrosła również tam, gdzie tego najbardziej oczekiwano, czyli w Polsce Wschodniej, a także w średnich miastach zagrożonych utratą funkcji społecznych. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/