MSWiA: najwięcej nieruchomości w Polsce kupują Ukraińcy, Białorusini i Niemcy

0
2134
Warszawa, 14.06.2019. Sekretarz stanu w MSWiA Sylwester Tułajew przemawia podczas trzeciego dnia obrad Sejmu, 14 bm. w Warszawie. W ostatnim dniu posiedzenia posłowie wysłuchają sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2018 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (pkus) PAP/Marcin Obara

“W 2018 roku cudzoziemcy uzyskali łącznie 241 zezwoleń na nabycie 302 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 25,48 ha, w tym 41 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 14,19 ha” – poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, który przedstawił w piątek w sejmie sprawozdanie z realizacji w 2018 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wiceminister SWiA dodał, że wydano 89 zezwoleń na nabycie 109 lokali mieszkalnych oraz użytkowych o łącznej powierzchni 5 668,63 metra kwadratowego i 5 zezwoleń na nabycie udziałów w spółkach, będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce o powierzchni 6,82 ha.

“Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Wśród podmiotów, którym wydano zezwolenia, dominowały te reprezentujące obywatelstwo lub kapitał z Ukrainy i Białorusi” – przekazał Tułajew.

W 2018 roku minister wydał ponadto 8 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowej, lokali oraz akcji lub udziałów.

“Wynikało to z niewykazania przez cudzoziemców trwałych więzi z Polską, bądź braku spełnienia innych ustawowych przesłanek uzasadniających wydanie zezwolenia” – poinformował Tułajew. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar

akuz/ mark/