Nawet 88 % stracili uczestnicy funduszy W Investments – TVPress podaje konkretne kwoty.

1
6747

Nawet 88 % stracili uczestnicy funduszy W Investments – jako pierwsi podajemy konkretne kwoty.

Przedstawiciele likwidatora, a wcześniej depozytariusza, tj. Raiffeisen Banku, na zgromadzeniach inwestorów funduszy Vivante i Inwestycje Selektywne w dniach 21 i 22 maja 2019 r., przedstawili informacje pozwalające nareszcie ustalić jaki majątek na dzień likwidacji posiadały te fundusze. Dane te wskazują, że:

 1. średnia strata na jednym certyfikacie uczestnictwa w funduszu Inwestycje Selektywne to 1000,00 zł, tj. około 60 % ceny nabycia certyfikatu (w zależności od serii mogą one nieznacznie się różnić),
 2. średnia strata na jednym certyfikacie uczestnictwa w funduszu Vivante to 700 zł, tj. około 88 % ceny nabycia certyfikatu (w zależności od serii mogą one nieznacznie się różnić).

Potwierdza to niestety, że majątek funduszy jest stanowczo za mały dla zaspokojenia roszczeń Uczestników, ale równocześnie otwiera drogę do dochodzenia odszkodowań wobec innych podmiotów.

Kwoty te zostały przez nas oszacowane:

 1. dla funduszu Inwestycje Selektywne:

na podstawie różnicy pomiędzy średnią ceną nabycia jednego certyfikatu, tj. ok. 1630 zł (wartość może być minimalnie różna w zależności od serii) oraz jego wartości na chwilę otwarcia likwidacji tego funduszu, tj. 650,70 zł, ustalonej przez Raiffeisen Bank w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień otwarcia likwidacji.

[Oznacza to, że przy nabyciu np. 200 certyfikatów Inwestycji Selektywnych szkoda (kwota jakiej prawdopodobnie nie uda się odzyskać z majątku funduszu) to co najmniej 195.860 zł i za tę szkodę mogą ponosić odpowiedzialność i powinni ją pokryć depozytariusz lub dystrybutor, który dopuścił się missellingu.]

 • dla funduszu Vivante:

na podstawie różnicy pomiędzy średnią ceną nabycia jednego certyfikatu, tj. ok. 800 zł (wartość może być minimalnie różna w zależności od serii) oraz jego wartości na chwilę otwarcia likwidacji tego funduszu, tj. 97,17 zł, ustalonej przez Raiffeisen Bank w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień otwarcia likwidacji.

[Oznacza to, że przy nabyciu np. 225 certyfikatów Vivante FIZAN, szkoda (kwota jakiej prawdopodobnie nie uda się odzyskać z majątku tego funduszu) to co najmniej 158.136,75 zł i za szkodę tą mogą ponosić odpowiedzialność i powinni ją pokryć depozytariusz lub dystrybutor, który dopuścił się missellingu.]

Czekamy obecnie na dane dotyczące funduszy Inwestycje Rolne oraz Lasów Polskich, które poznamy już w czerwcu br.

Wkrótce przedstawimy Państwu więcej informacji m.in. o stratach w funduszach Lasy Polskie i Inwestycje Rolne.

Na naszej stronie znajdą też Państwo niedługo poruszające rozmowy z poszkodowanymi w aferze, którzy niejednokrotnie stracili oszczędności życia. Możecie też Państwo podyskutować o sprawie na naszym forum.

1 KOMENTARZ

 1. Jestem uczestnikiem i ofiarą Alior banku a jestem odsyłany do MWW lub oferowanego
  Meridian a teraz szukam pomocy gdzie tylko mam szansę odzyskać wpłacone pieniądze.
  Ze 114 certyfikatów częściowo zrealizowano 45 ale jak na razie to słowa,słowa
  69 certyfikatów jest w posiadaniu chyba? R.Bank i nie mam możliwości zadecydować
  co dalej z pieniędzmi, które można by uratować a nie wyczyścić stan posiadania i
  rozłożyć ręce, że nic nie da się zrobić. Dziwne , że cały czas w łańcuchu
  urzędów jestem na samym końcu.
  Pozdrawiam
  Henryk Goworowski

Dodaj komentarz