Papież ustanowił normy ws. zgłaszania pedofilii i odpowiedzialności biskupów

0
64
epa07555320 Pope Francis during the weekly general audience in Saint Peters Square, Vatican City, 08 May 2019. EPA/ANGELO CARCONI Dostawca: PAP/EPA.

Ponadto w dokumencie w formie Motu proprio, zatytułowanym “Vos estis lux mundi” (Wy jesteście światłem świata) Franciszek wprowadził obowiązek zgłaszania przez kleryków i zakonników przypadków pedofilii. Zalecił każdej diecezji uruchomienia łatwo dostępnego systemu przyjmowania sygnałów o nadużyciach.

Kolejne papieskie decyzje są realizacją zapowiedzi działań przedstawionych w czasie zwołanego przez Franciszka lutowego szczytu przewodniczących episkopatu na temat ochrony nieletnich w Kościele.

“Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą wspólnocie wiernych – podkreślił Franciszek. – Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła”.

Papież przyznał, że “chociaż wiele już uczyniono, musimy nadal uczyć się z gorzkich lekcji przeszłości, aby patrzeć z nadzieją w przyszłość”. Wskazał na kluczową odpowiedzialność biskupów, którzy kierują miejscowymi kościołami “radami, zachętami i przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy”.

“Dobrze, aby na poziomie powszechnym zostały przyjęte procedury mające na celu zapobieganie i zwalczanie tych przestępstw, będących zdradą zaufania wiernych” – wskazał Franciszek. (PAP)

sw/ cyk/ ap/