Premier: Unia Lubelska sprzed 450 laty była przełomem w historii świata

0
803
Lublin, 30.06.2019. Premier Mateusz Morawiecki (C), marszałek Senatu Stanisław Karczewski (2L), marszałek Sejmu Marek Kuchciński (L), przewodnicząca łotewskiego Sejmu Inara Murniece (2P) oraz przewodniczący Seimasu Viktoras Pranckietis (P) podczas uroczystości złożenia kwiatów przed pomnikiem Unii Lubelskiej, 30 bm. w Lublinie, w ramach obchodów 450. rocznicy zawarcia porozumienia pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. (pkus) PAP/Wojtek Jargiło

“Akt unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego był dokumentem przełomowym w historii świata. 450 lat temu wielonarodowa i wieloreligijna wspólnota Rzeczpospolitej Obojga Narodów, będąca wyrazem idei republikańskich i demokratycznych, wyprzedziła Zachód o stulecia” – napisał Morawiecki.

W Lublinie trwają uroczystości związane z 450-leciem Unii Lubelskiej. Poza szefem polskiego rządu, który w uroczystościach uczestniczył w niedzielę przed południem, oraz marszałkami Sejmu i Senatu, bierze w nich udział przewodniczący Seimasu Litwy. Przedstawiciele polskich władz oraz goście zagraniczni m.in. złożyli kwiaty przed pomnikiem Unii Lubelskiej.

Obecni są także przedstawiciele władz m.in. Łotwy, Estonii, Ukrainy, Czech i Węgier. W uroczystościach biorą udział ponadto duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także nauki i kultury.

Akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego został podpisany 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie. Powołana w tej sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. (PAP)

nno/ mkr/