Prezydent podpisał ustawę, która znosi limit 30-krotności podstawy wpłat do PPK

0
1423
Warszawa, 11.04.2017. Prezydent Andrzej Duda podpisuje, 11 bm. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, nowelizację prawa karnego, która zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Chodzi m.in. o okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto przestępstwem stanie się niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka. Ustawa powstała wskutek współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta. (mr) PAP/Paweł Supernak ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Prezydent: nowela prawa karnego udoskonali ochronę dzieci***

Ustawa rozszerza katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.

“Celem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe jest wprowadzenie zmian, które mają usprawnić wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych” – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Jak dodano, prezydent ustawę podpisał w czwartek.

Jak wskazano, jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK.

Ponadto ustawa m.in. rozszerza katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; umożliwia zastosowanie podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK.

Ustawa wprowadza również dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/