Projekt budżetu na 2020 rok trafił do Sejmu

0
8476
Warszawa, 25.04.2019. Posłowie na sali obrad, 25 bm. Sejm uchwalił nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. (cat) PAP/Tomasz Gzell

Projekt budżetu został przyjęty przez rząd w ubiegły wtorek. Zgodnie z Konstytucją, do końca września projekt budżetu musiał trafić do Sejmu. Parlament ma cztery miesiące na przedłożenie budżetu prezydentowi, licząc od momentu przekazania do Sejmu projektu przez rząd. Jeśli tego nie zrobi, prezydent ma prawo rozwiązać Sejm.

Jak mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki, projekt ustawy budżetowej na przyszły rok “został skrojony na miarę, jest prorozwojowy i zrównoważony”. Z kolei minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślał, że dochody i wydatki będą najwyższe od 1989 r.

Projekt zakłada zniesienie limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dotyczącego składek na ZUS. Chodzi o limit dochodów, po przekroczeniu którego przestaje się płacić składki na ZUS. Zmiana ta oznacza dodatkowe dochody w kwocie 5,1 mld zł netto.

Wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że projekt ustawy dotyczącej zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS powinien trafić do konsultacji społecznych w październiku.

Zgodnie z projektem budżetu dochody i wydatki wyniosą po 429,5 mld zł, co oznacza, że w przyszłym roku w kasie państwa nie będzie deficytu. Założono, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) ukształtuje się na poziomie 0,3 proc. PKB. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ je/