Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie

0
65
Warszawa, 05.06.2019. Tablica informacyjna Narodowego Banku Polskiego w budynku NBP, 5 bm. (ls/dw) PAP/Leszek Szymański

“Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie” – napisano w komunikacie.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/