Rada Warszawy” lokatorzy będą się mogli ubiegać o umorzenie 60 proc. zadłużenia

0
1839
Warszawa, 21.02.2019. Nadzwyczajne posiedzenie Rady m.st. Warszawy, 21 bm. w Pałacu Kultury i Nauki w stolicy. (mr) PAP/Piotr Nowak

Dyrektor biura polityki lokalowej m.st. Warszawy Magdalena Młochowska wyjaśniała, że “jest to program, który umożliwia częściowe umorzenie zadłużenia przy spłacie pozostałej jego części i przy bieżących opłatach za lokale komunalne”.

Program zakłada, że przy jednorazowej spłacie 40 proc. zadłużenia miasto umorzy pozostałe 60 proc. po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie zadłużenia w 60 proc. w ratach do 5 lat (przy kwocie do 10 tys. zł) i do 10 lat (przy kwocie ponad 10 tys. zł) ratusz umorzy pozostałe 40 proc. długu.

Ponadto program przewiduje wariant dla mieszkańców, którzy mają ogrzewanie elektryczne. Mogą mieć anulowane 60 proc. długu przy spłacie 40 proc. w ratach do 5 lat (przy kwocie do 10 tys. zł) i do 10 lat (przy kwocie ponad 10 tys. zł).

Wprowadzone rozwiązanie dotyczy także podziału długu na osoby zajmujące jeden lokal, czyli tzw. solidarnej odpowiedzialności. Zakłada ono, że osoby w trudnej sytuacji życiowej nie będą dziedziczyły długów po partnerach lub rodzicach. Lokator ma spłacać tylko swoją część zadłużenia w 60 proc., a z pozostałej części spłaty będzie zwolniony.

Młochowska poinformowała, że w mieście jest 25,5 tys. dłużników, którzy mają dług powyżej równowartości trzech miesięcznych czynszów.

Za przyjęciem programu głosowało: 50 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ wus/