Raiffeisen wezwany do zapłaty za szkody uczestników funduszy W Investments

0
1577

Są pierwsze realne efekty zgromadzeń uczestników funduszów VIVANTE oraz Inwestycje Selektywne.

Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami, kancelaria Karaś i Wspólnicy wysłała do banku Raiffeisen wezwania do zapłaty odszkodowań dla uczestników funduszy W Investments.

W związku z opublikowaniem sprawozdań finansowych, możemy już oszacować straty jakie – co najmniej – ponieśli uczestnicy w/w funduszy. Co więcej, wyjaśnienia Raiffeisen sugerują, że mogą być one niestety jeszcze większe. Bank nie powinien więc dalej uchylać się od wypłat za straty jakie ponieśli uczestnicy (dla uczestników VIVANTE starta wynosi ok. 88 % zainwestowanych środków, a dla Inwestycji Selektywnych starta wynosi około 60 % zainwestowanych środków).

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, jeżeli bank nie dokona płatności, niezwłocznie zostaną złożone pozwy w imieniu uczestników.

Z treścią wezwania mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej tvpress.pl.

Tytuł: Raiffeisen wezwany do zapłaty za szkody uczestników funduszy W Investments

Szanowni Państwo,

Są pierwsze realne efekty zgromadzeń uczestników funduszów VIVANTE oraz Inwestycje Selektywne.

Zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami, kancelaria Karaś i Wspólnicy wysłała do banku Raiffeisen wezwania do zapłaty odszkodowań dla uczestników funduszy W Investments.

W związku z opublikowaniem sprawozdań finansowych, możemy już oszacować straty jakie – co najmniej – ponieśli uczestnicy w/w funduszy. Co więcej, wyjaśnienia Raiffeisen sugerują, że mogą być one niestety jeszcze większe. Bank nie powinien więc dalej uchylać się od wypłat za straty jakie ponieśli uczestnicy (dla uczestników VIVANTE starta wynosi ok. 88 % zainwestowanych środków, a dla Inwestycji Selektywnych starta wynosi około 60 % zainwestowanych środków).

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, jeżeli bank nie dokona płatności, niezwłocznie zostaną złożone pozwy w imieniu uczestników.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY OTRZYMANY OD POSZKODOWANEGO DOKUMENT WEZWANIA DO ZAPŁATY JAKI ZOSTAŁ WYSŁANY DO RAIFFEISEN 

 

TvPress
MP/AG