Rosja: Putin podpisał nową doktrynę bezpieczeństwa energetycznego kraju

0
139
epa04134904 Russian President Vladimir Putin signs a bill making Crimea and the city of Sevastopol part of Russia, in Moscow, Russia, 21 March 2014. EPA/SERGEI CHIRIKOV / POOL Dostawca: PAP/EPA.

“Udziałowi Federacji Rosyjskiej na pełną skalę w zapewnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego przeszkadzają działania o charakterze ograniczającym, wprowadzone przez obce państwa wobec FR, w tym w odniesieniu do branży naftowej i gazowej jej kompleksu paliwowo-energetycznego” – głosi dokument podpisany przez prezydenta Rosji we wtorek.

Przeszkodę taką stanowi również “przeciwdziałanie, wywierane przez obce państwa i organizacje międzynarodowe” w odniesieniu do “projektów w sferze energetyki realizowanych z udziałem FR” – napisano w doktrynie.

Wśród wyzwań zewnętrznych dla bezpieczeństwa energetycznego Rosji wymieniono m.in. wzrost produkcji gazu skroplonego na świecie i kształtowanie się globalnego rynku gazu skroplonego. Do owych wyzwań zaliczono także takie czynniki zewnętrzne, jak przemieszczenie się centrum światowego wzrostu gospodarczego w region Azji i Pacyfiku czy spowolnienie wzrostu popytu na nośniki energii na świecie.

Jako zagrożenie polityczne dla bezpieczeństwa energetycznego określono stosowanie przez inne państwa mechanizmów prawa międzynarodowego, wynikających z umów i mechanizmów finansowych “w celu wyrządzenia szkody kompleksowi paliwowo-energetycznemu RF i ogółem jej gospodarce”.

W doktrynie jest też mowa o “dyskryminacji organizacji rosyjskich” na światowych rynkach energetycznych poprzez “zmiany międzynarodowych regulacji normatywnych i prawnych w sferze energetyki”, w tym “pod pretekstem dywersyfikacji źródeł importu” energii.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

awl/ az/ ap/