Rząd przyjął projekt o świadczeniu uzupełniającym dla niepełnosprawnych

0
1153
Świnoujście, 31.05.2016. Radni i urzędnicy ze Świnoujścia wsiedli 31 bm. na wózki inwalidzkie, by sprawdzić jak miejska infrastruktura jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Oprócz jazdy na wózkach, ubierali tzw. „ortezy”, czyli specjalny strój, który ogranicza ruchy w sposób jaki odczuwają to osoby starsze czy niepełnosprawne. Zgodnie z założeniem organizatorów, celem warsztatów jest pokazanie uczestnikom, czyli osobom odpowiedzialnym za organizację życia w mieście, związku pomiędzy organizacją przestrzeni publicznej, a możliwością swobodnego w niej funkcjonowania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i ich opiekunów, ale także seniorów, matek z wózkami, kobiet w ciąży, osób czasowo kontuzjowanych i o ograniczonej sprawności spowodowanej chorobami serca, układu krążenia, stawów, reumatycznymi, kręgosłupa czy nadwagą. (mb/awol) PAP/Marcin Bielecki

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazywał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

Premier poinformował, że chce, by zaczęło ono obowiązywać już od 1 października br.

Z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.(PAP)

autorki: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec

ozk/ kkr/ krap/