Sąd restrukturyzacyjny odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami

0
4143
Warszawa, 19.11.2014. Kiosk Ruchu (mk/mgut) PAP/Marcin Kaliński

Sąd podzielił m.in. zastrzeżenia jednego z wierzycieli, który podnosił, że nie uwzględniono wniosku o powołanie rady wierzycieli. Mogła ona składać propozycje układowe i pełnić nadzór nad działaniami dłużnika. Mimo braku rady doszło do głosowania propozycji układowych przez zgromadzenie wierzycieli.

Według sądu zignorowanie wniosku wierzycieli decydujących o umorzeniu własnych wierzytelności, o powołanie rady przed zgromadzeniem wierzycieli naruszało ich prawa. Tym bardziej, że oddalone zostały też wszystkie wnioski o odroczenie zgromadzenia wierzycieli. Sąd podkreślił, że prawo restrukturyzacyjne ma na celu wzmocnienie praw wierzycieli, a organem ich reprezentującym jest właśnie rada wierzycieli.

“Procedowanie przyjęcia układu na zgromadzeniu pomimo wniosków o odroczenie z powodu naruszenia praw wierzycieli należało uznać za naruszenie praw uczestników tego postępowania” – powiedziała w uzasadnieniu postanowienia sędzia Kamila Wasilewska.

Inne uwzględnione zastrzeżenie dotyczyło braku możliwości zapoznania się wierzycieli z aktami sprawy przed zgromadzeniem wierzycieli. Doprowadziło do tego, że nie byli oni świadomi aktualnej oferty inwestora – PKN Orlen, ostatecznych propozycji układowych oraz nie znali aktualnego spisu wierzycieli.

“Nie wszystkie informacje, które wynikały z treści oferty były wierzycielom znane w trakcie głosowania czy przed głosowaniem” – tłumaczyła sędzia. Zwróciła uwagę, że oferta zawierała szereg warunków, które łącznie musiałby być spełnione, aby doszło do układu, oraz warunki, które anulowałyby układ. (PAP)

mmu/ pad/