Sejm Dzieci i Młodzieży o tym jak ważne jest poznawanie historii własnego kraju

0
22105
Warszawa, 01.06.2019. Podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć (2P) podczas XXV Posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży, 1 bm. w Sejmie. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Dnia Dziecka. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Chętni do udziału musieli zrealizować projekt, w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów, a organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu.(kf) PAP/Rafał Guz

W sobotę – jak co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka – zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. Jest to jego XXV sesja obrad. Jej temat brzmi: “Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”.

Sejm Dzieci i Młodzieży to przedsięwzięcie edukacyjne, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat – także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Kandydaci na posłów do Sejmu Dzieci i Młodzieży musieli przygotować w dwuosobowych zespołach relacje z wykonania zadania rekrutacyjnego. Prace nadesłane przez uczniów oceniali eksperci wskazani przez IPN.

Zadanie rekrutacyjne w tym roku polegało na zrealizowaniu pracy upamiętniającej losy i działalność posła sprawującego mandat w latach 1918-39, a który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny.

Uczestnikami SDiM mogą być uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji mają 13 lat i w dniu sesji SDiM nie będą mieli 18 lat. W sesji SDiM można wziąć udział tylko raz.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat brzmiał “Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”.

Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował takie przedsięwzięcie edukacyjne. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i w Czechach. (PAP)

dsr/ pat/