Sejm za dalszymi pracami nad projektem ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku

0
1087
Warszawa, 03.07.2019. Premier Mateusz Morawiecki na sali sejmowej podczas pierwszego dnia obrad, 3 bm. w Warszawie. Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju, który zakłada stworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju - Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz tzw. ustawą frankową. (aldg) PAP/Marcin Obara

W dyskusji nad projektem zgłoszono wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Sejm wniosek głosami 385 parlamentarzystów odrzucił, a tym samym skierował projekt do sejmowej Komisji Finansów Publicznych w celu dalszego rozpatrzenia.

Zgodnie z rządowym projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych zlikwidowany ma być 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia. Regulacja ta ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Rozwiązanie to stanowi wypełnienie obietnicy złożonej przez premiera Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Belgii, Francji i Czechach.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł – odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Magdalena Jarco