Sejm za ustawą ograniczającą zatory płatnicze

0
1905
Warszawa, 04.07.2019. Posłowie na sali sejmowej podczas drugiego dnia obrad, 4 bm. w Warszawie. (kf) PAP/Tomasz Gzell

Za ustawą głosowało 256 posłów, przeciw było 167, a 4 wstrzymało się od głosu.

Główne rozwiązania uchwalonych przepisów to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory; obowiązek dla największych firm raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, której projekt przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Według szacunków, na które powołuje się MPiT, 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/