Senat poparł bez poprawek nowelizację o rozszerzeniu programu “Rodzina 500 plus”

0
61
Warszawa, 08.05.2019. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (C) na sali obrad Senatu, 8 bm. Senat rozpoczyna trzydniowe obrady. Senatorowie zajmą się m.in. jedną z propozycji tzw. nowej piątki PiS, czyli rozszerzeniem programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko. (mr) PAP/Rafał Guz

Za nowelizacją głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisania jej przez prezydenta.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. (PAP)

kkr/ joz/