Tusk: w l. 80. środowisko związane później z “GW” uczyło takich wartości jak potrzeba porozumienia

0
106
Warszawa, 10.05.2019. Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Donald Tusk przemawia podczas gali zorganizowanej z okazji 30-lecia Gazety Wyborczej, 10 bm. w Warszawie. Donald Tusk zosta³ laureatem tegorocznej nagrody g³ównej i otrzyma³ tytu³ "Cz³owieka Roku Gazety Wyborczej". (cat) PAP/Marcin Obara

Trzeba było nadzwyczajnej determinacji i inteligencji, by zrozumieć w l. 80., że zwycięstwo nad komunizmem nie może oznaczać wyeliminowania kogoś, kto jest naszym wrogiem czy oponentem, środowisko związane później z “Gazetą Wyborczą” uczyło potrzeby porozumienia czy kompromisu – mówił Donald Tusk.

Szef Rady Europejskiej i b. premier odebrał w piątek nagrodę Człowieka Roku “Gazety Wyborczej” za 2018 rok.

Tusk wspominał podczas wieczornej gali spotkanie ze studentami i działaczami wolnych związków zawodowych sprzed wielu lat w Gdańsku, na które został zaproszony Adam Michnik – obecny redaktor naczelny “Gazety Wyborczej” – jednak przed spotkaniem został on aresztowany i to Tusk musiał wygłosić miniwykład o marszałku Józefie Piłsudskim.

“Trzeba był aresztować Adama Michnika, żeby ja mógł wyjść na scenę” – żartował Tusk.

Stwierdził, że “historia +Gazety Wyborczej+ to jest w jakimś sensie też historia Solidarności”. “Szczególnie nisko chylę głowę przed Adamem Michnikiem, to jest to środowisko, które uczyło nas, młodych, a więc też z natury rzeczy radykalnych uczestników ruchu +Solidarności+, takich wartości jak potrzeba porozumienia czy kompromisu” – powiedział Tusk.

Podkreślał, że trzeba było “nadzwyczajnej determinacji i nadzwyczajnej inteligencji, żeby rozumieć wówczas, w latach 80., że zwycięstwo, w które zresztą mało kto wierzył, że zwycięstwo +Solidarności+ i Polski nad komunizmem, nie może oznaczać wyeliminowania kogoś kto jest naszym wrogiem czy oponentem”.

Tusk przyznaną mu przez “Gazetę Wyborczą” nagrodę zadedykował pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. “Był on też dla mnie bardzo ważną osobą w moim życiu prywatnym, gdańszczanina i jego przyjaciela” – podkreślił. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Aleksandra Rebelińska, Katarzyna Krzykowska

kos/ reb/ ksi/ mok/