Art. 54 Konstytucji RP – Wolność słowa

  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. CO TO ZNACZY? Wolność słowa, wyrażana bezpośrednio lub poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną. Artykuł 54 gwarantuje trzy odrębne […]

Czytaj więcej

Ustawa – PRAWO PRASOWE

                                            ©Kancelaria Sejmu s. 1/19                                                        12.10.2018   […]

Czytaj więcej