Odsiecz wiedeńska w sprawie funduszy W Investments. Pozwy grupowe przeciwko  Raiffeisen Bank International AG złożone!

Odsiecz wiedeńska w sprawie funduszy W Investments. Pozwy grupowe przeciwko  Raiffeisen Bank International AG złożone!

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora prawnego Veriv S.A. (spółki, która wspiera wielu poszkodowanych w aferze W Investments w odzyskaniu zainwestowanych oszczędności) do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły w kwietniu 2020 r. pozwy grupowe dotyczące szkód jakie ponieśli uczestnicy funduszy Lasy Polskie FIZAN w likwidacji oraz Inwestycje Rolne FIZAN w likwidacji.

Są to pierwsze pozwy grupowe złożone przeciwko Raiffeisen Bank International AG w sprawie tzw. funduszy W Investments.

Pozwy złożyła warszawska kancelaria Karaś i Wspólnicy współpracująca z Veriv S.A.

Są one skierowane przeciwko Raiffeisen Bank International AG jako następcy prawnego depozytariusza tych funduszy, który w jej ocenie doprowadził do powstania szkód w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków depozytariusza. Stanowisko to zbieżne jest z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Raiffeisen Bank rekordowej kary pieniężnej  (o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach).

Następne pozwy, które wkrótce złoży kancelaria Karaś i Wspólnicy, dotyczą uczestników funduszy Inwestycje Selektywne FIZNA w likwidacji oraz Vivante FIZAN w likwidacji.

Do złożonych pozwów, a także tych składanych w najbliższym czasie, dołączać mogą kolejni zainteresowani. Bliższych informacji można zaczerpnąć u inwestora prawnego Veriv S.A. pod numerem telefonu +48 601 131 151 oraz wysyłając zapytanie na email: kancelaria@veriv.pl

Zobacz więcej

Raiffeisen gra na zwłokę?! w sprawie Afery W Investments

Raiffeisen gra na zwłokę?! w sprawie Afery W Investments

Raiffeisen Bank International AG na swojej stronie internetowej zamieścił informacje, że na wniosek części uczestników funduszy W Investments, zamierza składać pozwy…
Alior Bank Ukarany 10 milionów Złotych!!! Potwierdziły się relacje Poszkodowanych dla TV PRESS

Alior Bank Ukarany 10 milionów Złotych!!! Potwierdziły się relacje…

Alior Bank ukarany przez KNF. Kara pieniężna wynosi 10 mln złotych!!! Komisja Nadzoru finansowego nałożyła na Alior Bank Spółka Akcyjna z…
Około 66 % stracili uczestnicy funduszu W Investments – Lasy Polskie.

Około 66 % stracili uczestnicy funduszu W Investments –…

Około 66 % stracili uczestnicy funduszu W Investments – Lasy Polskie. Przedstawiciele likwidatora, a wcześniej depozytariusza, tj. Raiffeisen Banku, na zgromadzeniu…