Około 66 % stracili uczestnicy funduszu W Investments – Lasy Polskie.

0
4014

Około 66 % stracili uczestnicy funduszu W Investments – Lasy Polskie.

Przedstawiciele likwidatora, a wcześniej depozytariusza, tj. Raiffeisen Banku, na zgromadzeniu inwestorów funduszu Lasy Polskie w dniu 6 czerwca 2019 r., przedstawili informacje pozwalające nareszcie ustalić jaki majątek na dzień likwidacji posiadał ten fundusz. Dane te wskazują, że:

  • średnia strata na jednym certyfikacie uczestnictwa w funduszu Lasy Polskie to 610,00 zł, tj. około 65 % ceny nabycia certyfikatu (w zależności od serii mogą one nieznacznie się różnić),

Potwierdza to niestety, że majątek funduszy jest stanowczo za mały dla zaspokojenia roszczeń Uczestników, ale równocześnie otwiera drogę do dochodzenia odszkodowań wobec innych podmiotów.

Kwoty te zostały przez nas oszacowane na podstawie różnicy pomiędzy średnią ceną nabycia jednego certyfikatu, tj. ok. 950 zł (wartość może być minimalnie różna w zależności od serii) oraz jego wartości na chwilę otwarcia likwidacji tego funduszu, tj. 338,35 zł, ustalonej przez Raiffeisen Bank w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień otwarcia likwidacji.

[Oznacza to, że przy nabyciu np. 200 certyfikatów Inwestycji Selektywnych szkoda (kwota jakiej prawdopodobnie nie uda się odzyskać z majątku funduszu) to co najmniej 122 000 zł i za tę szkodę mogą ponosić odpowiedzialność i powinni ją pokryć depozytariusz lub dystrybutor, który dopuścił się missellingu.]

Dane dotyczące funduszu Inwestycje Rolne, poznamy już jutro tj. 7 czerwca 2019 r.

Na naszej stronie znajdą też Państwo niedługo poruszające rozmowy z poszkodowanymi w aferze, którzy niejednokrotnie stracili oszczędności życia. Możecie też Państwo podyskutować o sprawie na naszym forum.

TvPress
MG

Dodaj komentarz