Alior Bank Ukarany 10 milionów!: Wizytówka Naruszeń w Dziedzinie Finansów

Alior Bank Ukarany 10 milionów!: Wizytówka Naruszeń w Dziedzinie Finansów

Kiedy w świecie finansów dochodzi do naruszeń i nieprawidłowości, to najczęściej są to problemy niezauważalne dla przeciętnego obywatela. Jednak w ostatnich dniach, naruszenia popełnione przez Alior Bank weszły na pierwsze strony gazet i wywołały wiele kontrowersji. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na bank karę w wysokości 10 milionów złotych. To wyrok, który wydaje się rzadko spotykany, a sytuacja sama w sobie budzi wiele pytań.

Alior Bank został ukarany przez KNF za naruszenia przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Kary pieniężne wynoszą łącznie 10 milionów złotych, z czego 1 milion złotych nałożono za naruszenia związane z przepisami obowiązującymi przed listopadem 2015 roku, a aż 9 milionów złotych za przepisy obowiązujące przed kwietniem 2018 roku. To sumy, które z pewnością nie pozostaną bez wpływu na bankowy bilans Alior Banku.

KNF nie ujawniła wszystkich szczegółów naruszeń popełnionych przez Alior Bank. Wynika to z przepisów prawa, które nie pozwalają na publiczną informację o naruszeniach innych niż te wynikające z przepisów ustaw i rozporządzeń unijnych. To oznacza, że wiele informacji pozostaje poufnych, co stanowi kolejny element zagadki w tej sprawie.

Jednak to, co jest znane, nie pozostawia złudzeń. KNF wyjaśnia, że Alior Bank naruszył przepisy związane z brakiem zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych. Bank ten również nie podpisał umów dotyczących świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych. Co istotniejsze, KNF zauważyła, że Alior Bank nie uwzględniał najlepiej pojętego interesu klienta, co jest podstawową zasadą w sektorze finansowym.

Dodatkowo, bank przekazywał klientom informacje i udzielał wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w drodze korespondencji e-mail, bez wcześniejszego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne czy pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. To wszystko stanowi istotne naruszenia prawa, które nie pozostaną bez konsekwencji.

Alior Bank był również zaangażowany w pośrednictwo w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy, takich jak WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. To właśnie ta działalność doprowadziła do nałożenia kar.

Jednak Alior Bank podejmuje działania w celu naprawienia sytuacji. Obecnie bank zawiera porozumienia z osobami, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI, w wyniku których odkupuje te certyfikaty. To próba złagodzenia skutków swoich działań i zadośćuczynienie dla poszkodowanych.

Warto zaznaczyć, że za nałożeniem kar głosowali członkowie KNF, w tym R. Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji, A. Kaźmierczak, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, oraz J. Pawelec, przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki. Inni członkowie Komisji wstrzymali się od głosu.

Afera Alior Banka to kolejny przykład na to, że instytucje finansowe muszą być dokładnie nadzorowane i kontrolowane, aby uniknąć naruszeń prawa i niewłaściwego postępowania. Czy ta kara 10 milionów złotych będzie nauczycielem dla innych banków, czy też jest jedynie ostrzeżeniem, czas pokaże.

RN TVPRESS
poseł