Prawnik Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego POL-CAR po raz kolejny kompromituje siebie oraz firmę, którą reprezentuje

0
5899

Lestrim Sp. Z o.o. czyli nasza redakcja tvpress.pl zaprosiła niniejszym pismem przedstawiciela Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego POL-CAR Sp. Z o.o. do udzielenia nam informacji na temat prowadzonej przez te przedsiębiorstwo działalności powołując się na ustawę prasową.

Przypuszczaliśmy, że Dealer ten będzie chciał uniknąć odpowiedzi na nasze pytania zatem nie jesteśmy zdziwieni ich odmową.

Zdziwieni jesteśmy jednak jaką niekompetencją i jakim brakiem wiedzy dysponuje radca prawny i jakiej argumentacji użył ten prawnik który ponoć reprezentuje tego dealera odmawiając udzielenia nam informacji. Tego oczywiście czy reprezentuje POL-CAR jeszcze nie wiemy bo oprócz tego, że Napisał w odpowiedzi, że ich reprezentuje to zapomniało Mu się dołączyć obowiązkowego pełnomocnictwa. Ale to takie małe uchybienie w porównaniu z całą resztą.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA 

Wytłumaczmy zatem co napisał ten ,,bardzo kompetentny prawnik” na co się powołał i co poruszył.

Otóż Pan prawnik powołał się na to, że nasza działalność jest konkurencyjna w stosunku do ich działalności.  ZAPOMNIAŁ JEDNAK DODAĆ, ŻE NASZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ ICH SĄ ZUPEŁNIE RÓŻNE.

PKD POL-CAR

PKD LESTRIM

Jak widać na załączonych obrazkach nie ma ani jednego takiego samego PKD.

Ale cóż, Pan MECENAS RADCA PRAWNY POL-CAR,   miał pewnie na myśli działalność jakiej oni nie maja w PKD a prowadzą  wypożyczalnie pojazdów  pomimo obowiązku wpisu do KRS, natomiast LESTRIM ma takie PKD ale takiej działalności nie prowadzi.

I tu jak widać, też brak kompetencji i wiedzy prawniczej szanownego prawnika, bowiem
powołał się jak domniemamy na wypożyczalnie POJAZDÓW SAMOCHODÓW, którą POL-CAR prowadzi bez obowiązkowego wpisu ponieważ zgodnie z ustawą o KRS  Art. 47. 1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. 2. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych.

Niestety szanowny Pan mecenas tak się zagalopował, że pomimo braku wpisu PKD nr 77,
bo jak rozumiemy na te PKD się powołuje, znowu zapomniał, że zgodnie z ustawą o KRS
Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Nie wierząc w to wszystko co napisał ten człowiek, który tytułuje się, radcą prawnym musieliśmy zajrzeć do jawnego rejestru radców prawnych i potwierdzić tytuł jakiego używa. I tu nasze zdziwienie nie mówiąc zaskoczenie.

Pan ten tym razem się nie pomylił i rzeczywiście jest radcą prawnym, który widnieje w rejestrze radców prawnych. Nie wiemy jednak czy reprezentuje POL-CAR i czy po tym wszystkim będzie dalej Ich reprezentantem. Mamy nadzieję, że tak.

Wracając do tematu, Pan Radca powołał się w drugiej części swoich wypocin, że odmawia udzielenia informacji na temat procesu reklamacyjnego dotyczącego pojazdu.

Jak to się mówi uderz w stół, a nożyce się odezwą. Zastanawiamy się tylko skąd Pan Mecenas wiedział o co będziemy pytać, choć w zaproszeniu nie podaliśmy żadnych pytań.
Pan Mecenas chciał się wykazać wielką przenikliwością, ale i w tym punkcie niestety się nie udało i grubo się pomylił.

Uspokoję Pana Mecenasa, ponieważ mam nadzieję, że od niedawna jest naszym czytelnikiem i będzie czytał nadal nasze artykuły. Niestety w związku ze złożonym zawiadomieniem do PROKURATURY WOBEC TRZECH PODMIOTÓW, W TYM OSÓB FIZYCZNYCH  i to nie przez nas ani wcześniejszych pełnomocników tylko przez kancelarię Dubois i wspólnicy. Nasza redakcja w żadnym wypadku nie chciała poruszać tematów jakie są w zawiadomieniu. Jak Pan się chyba domyśla, z naciskiem na chyba, prawo w pewnych przypadkach  też zabrania mediom, w tym dziennikarzom, poruszania pewnych spraw na pewnych etapach.

Wracając do łamania przez PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE POL-CAR ustawy o KRS mamy nadzieję, że poprawią błędy i dokonają stosownych wpisów.

Jednak to może nie być koniec kłopotów, bowiem zgodnie z ustawą o statystyce publicznej  Art. 56. stat. publ.

Odpowiedzialność karna za przekazywanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym
1.
Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.
W wypadku mniejszej wagi sprawca
podlega grzywnie.

Mając na względzie powyższe nasuwa się pytanie jakie skutki prawne a w zasadzie jakie są konsekwencje na gruncie ustawy o statystyce publicznej nie podania w publicznym rejestrze (KRS, CEIDG) rzeczywistego rodzaju prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Być może na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć nam pełnomocnik POL-CAR.

Niezależnie od powyższego, nasza redakcja uzyskała informację o kolejnych 4 pozwach w sprawie afery gazowej POL-CAR.

Zapraszamy do dyskusji i zgłaszania podobnych przypadków. Nie tylko dotyczących tego przedsiębiorcy.

Nasuwa mi się tylko jeden cytat z kultowego filmu ,,KILER” o ,,popierdułce”

Redakcja
TVPRESS
MG

Dodaj komentarz