Afera Drobiowa – Rolnicy Oszukani Przez Exdrob i Zarząd Spółki

Exdrob i Cedrob to dwa giganty drobiarskie, w sprawie których warszawskie kancelarie prawne i detektywistyczne prowadzą dochodzenie śledcze.  Sprawa Exdrobu już od długiego czasu znajduje się w Kutnowskiej Prokuraturze, która prowadzi dość  opieszale czynności związane z oszustwem na szkodę klienta Exdrobu. Dowody jednoznacznie wskazują, że w chwili kiedy Exdrob zamawiał od drobiarzy towar, nie miał już na to środków. Tak zeznał jeden z członków zarządu. Jak tłumaczy, nie mieli pieniędzy, ponieważ sami mieli kontrakty,

które musieli zrealizować, ponieważ zapłaciliby duże kary umowne gdyby tego nie zrobili. Należy zatem stwierdzić, zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu, że realizacja kolejnych zakupów towarów pozwoliła uniknąć wyżej opisanych kar umownych, a w związku z tym spółka powinna być w stanie realizować płatności na rzecz dostawców. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego tego nie robiono?

Jak wyjaśnia jeden z pokrzywdzonych, Exdrob zakupił od niego towar na 3 dni przed ogłoszeniem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zarząd Exdrobu namawiał do samego końca swoje ofiary na sprzedaż towaru, mając pełną świadomość tego, że w najbliższym czasie zostaną wstrzymane wszystkie płatności. Można zatem śmiało stwierdzić, że Exdrob wyłudzał towary od swoich dostawców, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali zapłaty.

Po przejęciu Exdrobu przez potentata na rynku drobiarskim, spółkę Cedrob, Prezes Zarządu tej pierwszej otrzymał bonus, czy nagrodę, w postaci intratnego stanowiska pracy u nowego właściciela. Taką informację otrzymaliśmy od żony Pana Prezesa w dniu 26.02.2019 roku. Na pytanie, gdzie możemy porozmawiać z Prezesem, oświadczyła, że jest w pracy w Cedrobie. Świadkiem tego zdarzenia był jeden z poszkodowanych. Nasuwa się zatem kolejne pytanie. Czy osoba w postaci byłego już Prezesa Zarządu spółki Exdrob, która doprowadziła do jej upadłości poprzez złe zarządzanie i działanie na szkodę własnej firmy oraz osób trzecich, powinna pracować w spółce, która ją przejęła. Poza oczywistymi wątpliwościami natury etycznej, pojawia się pytanie, czy powodem jego zatrudnienia nie jest „wynagrodzenie” za dotychczasowe działania, które doprowadziły do upadku spółki Exdrob. Wydaje się oczywiste, że nie może chodzić o jego kompetencje.

Następne pytanie, które ciśnie się na usta i jest bardzo istotne, dotyczy tego, czy Cedrob mógł mieć coś wspólnego z całą tą sytuacją, a plany przejęcia sięgały kilku lat wstecz? Tego jeszcze nie wiemy, ale mamy pewność, że nam i prokuraturze uda się ten wątek wyjaśnić. Na tym etapie musimy zadać pytanie przedstawicielom Cedrobu dotyczące jednego z ostatnich spotkań, na którym obiecywali wierzycielom spłatę zadłużenia w trakcie restrukturyzacji. Jak wiadomo podczas restrukturyzacji zakład taki jest pod ochroną i nie może regulować swoich zobowiązań, które weszły do restrukturyzacji. Można regulować ale bieżące zobowiązania, które są konieczne dla funkcjonowania spółki w restrukturyzacji. Zatem, czy Cedrob miał w tym jakiś interes?

Ciekawym wątkiem jest wysyłanie przez Cedrob do dostawców, za pośrednictwem swojej kancelarii prawnej, propozycji zakupu ich należności za 30% wartości, z których po kilku tygodniach się wycofano. Czy Cedrob swoim działaniem nie wpływał na oszukanych dostawców Exdrobu? Czy w taki sposób nie wprowadzili ich w błąd co do swoich zamiarów? Czy przekazywanie wierzycielom przez Cedrob informacji o zamiarze uregulowania należności nie wprowadziło ich w błąd i nie doprowadziło do złego rozporządzenia majątkiem?

Oszukani dostawcy Exdrobu dzielą się na grupy m.in. hodowców gęsi, hodowców brojlerów oraz producentów jaj reprodukcyjnych. Niektórzy z tych ostatnich są jednymi z najbardziej poszkodowanych w sprawie. Od niedawna reprezentuje ich Kancelaria Prawna Pokrzywko, Adwokat Łukasz Chacia, Adwokat Zbigniew Karaś, dwie firmy detektywistycznych oraz firmy specjalizujące się analizą dokumentów księgowych. Nawiązując do stopnia pokrzywdzenia, należy podkreślić, że jedna z grup została potraktowana łagodniej od pozostałych, ponieważ jak dowiedzieliśmy się od pokrzywdzonych, otrzymali oni w większości swoje wynagrodzenie. Pytanie czy współpracują oni teraz z Cedrobem?

Zatem czy część dostawców miała pewne przywileje i jeśli tak to dlaczego? Odpowiadając na to pytanie należy przeanalizować kwestię związaną z planami Cedrobu, co do działalności w byłych zakładach Exdrobu i chęci zabezpieczenia dostaw towarów.

Już wkrótce Pełnomocnicy oszukanych przez osoby zarządzające, nadzorujące i inne, które mogły dopuścić się czynów niedozwolonych prawem  planują złożyć kolejne zawiadomienia do Prokuratury. Mają one dotyczyć oszustwa ściganego z paragrafu 286 ust. 1 Kodeksu Karnego, jak również innych przepisów prawa.

Cała sprawa, którą nazywamy „aferą drobiową” wydaje się mieć co najmniej drugie dno. Specjaliści zaangażowani w jej badanie zauważają wysokie prawdopodobieństwo celowego działania różnych osób trzecich, w tym Cedrobu? które w konsekwencji doprowadziły do przejęcia spółki Exdrob.

Poszkodowani dostawcy zdają sobie sprawę, że może być bardzo ciężko odzyskać pieniądze, ale oczekują sprawiedliwości i liczą na to, że prawda zostanie ujawniona, a winni pociągnięci do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości.

Nasi dziennikarze będą badać sprawę i przekazywać fakty na portalu internetowym i w telewizji TVPRESS.PL oraz innych mediach, do których informacje będą dystrybuowane. Zainteresowani sprawą mogą otrzymywać informacje pod telefonem +48 601 131 151

Już wkrótce zapraszamy do  obejrzenia emocjonujących wywiadów z oszukanymi dostawcami Exdrobu.