Alior Bank nie zapłaci za pozew grupowy przeciwko Raiffeisen…

Z listu  przesłanego  od Alior  Banku do redakcji TVPRESS czytamy m.in. że Alior nigdy nie miał zamiaru  finansować  pozwu  grupowego   przeciwko Raiffeisen!!!

Kto Kłamie w sprawie Afery W Investments?  MWW Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria wynajęta przez Alior Bank? Czy kłamie sam Alior Bank?

Kto zatem miał a może nadal ma w tym interes aby przekazywać nieprawdziwe komunikaty dla poszkodowanych w aferze W Investments. Dlaczego tak długo ludzie wierzyli w pomoc Alior Banku w zakresie pełnego zakresu finansowania? dlaczego byli wprowadzani w błąd  po raz kolejny przez podmiot/podmioty zaangażowane w sprawę afery W Investments?

Dlaczego osoby poszkodowane nie mogą liczyć na uczciwość i transparentność osób prowadzących tą sprawę? Czy dowiedzą się kiedyś prawdy? Czy doczekają sprawiedliwości?
Czy odzyskają swoje pieniądze jakie zainwestowały w te nie trafione fundusze?

W tej sprawie jest zbyt dużo znaków zapytania dlatego też należy na nie odpowiedzieć.

My jako redakcja zadajemy na tym etapie  pytania, dlaczego komunikaty wysyłane z kancelarii wynajętej przez Alior Bank były nieprawdziwe!!!?

Pytamy też, czy rzeczywiście komunikaty kancelarii MWW były z palca wyssane czy jednak oni sami nie otrzymywali sprzecznych informacji od innych podmiotów zaangażowanych w sprawę tej afery.

Czy tym samym nie stali się częściowo ofiarą tego zamieszania bowiem w oczach poszkodowanych osób mogą być bardzo nie wiarygodni ponieważ w takim świetle stawia ich własnie Alior Bank  twierdząc, że wszystkie komunikaty przekazywane przez MWW są nie prawdziwe i nie były one uzgadniane ani autoryzowane prze Alior Bank.

Na te pytania nasza redakcja będzie starała się odpowiedzieć w kolejnych artykułach po przeprowadzonym śledztwie dziennikarskim.

Zgodnie z mailem jaki kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy (MWW) przesłała do uczestników funduszy na początku kwietnia 2019 r., Alior Bank zrezygnował z finansowania pomocy prawnej dla swoich klientów w zakresie postępowań sądowych.

Jednak treść powyższej  informacji podanej przez kancelarię MWW jaką przekazała do poszkodowanych okazała się nie prawdziwa ponieważ już po 6 dniach pojawił się nowy komunikat wysłany przez kancelarię MWW do tej samej grupy osób informując, że jednak Alior Bank nie będzie finansował ale tylko pozwów grupowych. Zapewniła jednak kancelaria MWW, że wszystkie inne zakresy finansowania tejże kancelarii będą realizowane przez Alior Bank?

Jak się okazało drugi powyższy komunikat  wydany przez MWW, kancelarię wynajętą przez Alior Bank również okazał się nie prawdziwy bowiem jak zapewnia Alior Bank w piśmie do naszej redakcji TVPress z dnia 26 Kwietnia 2019 roku przekazuje przez pełnomocników Banku, że jego finansowanie ograniczało się tylko  przeciwko podmiotom, które zarządzały funduszami i nigdy nie miał zamiaru finansować pozwu zbiorowego przeciwko depozytariuszowi czyli Raiffeisen International AG.

Jak się okazało, kancelaria MWW, która miała te postępowania prowadzić, a która za pieniądze Alior Bank prowadzi już znaczną część postępowań przeciwko Baltic Bridge z tytułu gwarancji wykupów certyfikatów uczestnictwa w funduszach, sama opiniowała wcześniej dla zarządzającego funduszami, że takie redukcje są całkowicie dopuszczalne (dla przypomnienia: MWW w imieniu uczestników podważała możliwość takich redukcji) !!!

Alior Bank mimo, że co najmniej od przełomu września i października 2017 r. posiadał informacje, że kancelaria ta wydała taką opinię dla zarządzającego funduszami, zbagatelizował ten fakt i zdecydował się by to właśnie ją wybrać do swojej obsługi oraz prowadzenia spraw uczestników funduszy.

Wygląda na to, że dopiero wyrok Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 24.01.2019 r., w którym radca prawny Tomasz M. – jeden z głównych prawników kancelarii MWW – został za takie świadczenie pomocy prawnej skazany na 2 lata zawieszenia w prawie wykonywania zawodu radcy prawnego (wyrok jest nieprawomocny gdyż złożono od niego odwołania, w tym jedno ws. zaostrzenia kary i całkowitego wykreślenia Tomasza M. z listy radców prawnych, a drugie – złożone przez oskarżonego – oczywiście ws. uniewinnienia) Fakt ten mógł np. skłonić Alior Bank do stopniowego wycofywania się z tej współpracy.

Wydając wyrok skazujący sąd zgodził się ze stanowiskiem, że zatrważające jest, że ten sam radca prawny na przestrzeni krótkiego okresu czasu był w stanie wydać dwa zupełnie sprzeczne stanowiska prawne dla stron pozostających w sporze, stanowiące podstawę do podejmowanych przez nie niezwykle istotnych decyzji. Uwikłanie w taki konflikt interesów jest zaś bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego uczestniczącego w tym prawnika, ale przede wszystkim dla jego klientów, którzy nie mają pewności czyj interes on tak naprawdę reprezentuje. W tym przypadku wydaje się, że był to głównie interes Alior Banku, który przez lata osiągał ogromne korzyści majątkowe z dystrybucji certyfikatów.

Jednocześnie dokonane przez CBA zatrzymania w marcu i kwietniu 2019 r. – zgodnie z doniesieniami medialnymi m.in. pracowników Alior Banku – sprawiają, że ewentualne zarzuty dotyczące tzw. missellingu (tj. oferowania produktów w sposób wprowadzający w błąd) przy sprzedaży certyfikatów są co raz bardziej zasadne. W przypadku udowodnienia, że taki proceder miał miejsce przy sprzedaży certyfikatów uczestnictwa w funduszach, dotknięci tym uczestnicy mieliby bardzo mocne podstawy do szybkiego pociągnięcia Alior Banku do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Według uzyskanych przez nas informacji, prawnicy kancelarii MWW namawiali uczestników na ugodę z bankami zaangażowanymi w tą aferę, polegającą na odkupieniu od nich roszczeń jedynie za 30 % ich wartości. W ten sposób, wykorzystując zaufanie uczestników do kancelarii MWW, w przypadku gdyby przystali oni na takie propozycje, m.in. Alior Bank mógłby za ułamkową wysokość roszczeń pozbyć się ich oraz wiszącej nad nim bezprecedensowej kary KNF.

Nasi dziennikarze analizują też szczegółowo udział Raiffeisen Banku w aferze, gdyż m.in. w kontekście kary nałożonej przez KNF jego odpowiedzialność w tej sprawie wydaje się oczywista. Niedługo będą mogli zapoznać się Państwo z kolejnymi odsłonami naszego śledztwa.